PANEK JERZY

PL:
PROFESOR JERZY PANEK (1918-2001)
Absolwent Instytutu Sztuk Plastycznych w Krakowie i Akademii Sztuk Pięknych w pracowni ówczesnego rektora, profesora Eugeniusza Eibischa a następnie w pracowni profesora Zbigniewa Pronaszki. W miedzyczasie zaczyna uczyć malarstwa i rysunku w Liceum Plastycznym w Sędziszowie, gdzie, jak powie we wspomnieniach, nauczył się najwięcej. W 1955 roku otrzymuje dyplom Akademii oraz zostaje jednym z jurorów słynnej wystawy “Arsenał”.
Ogromny wpływ na jego twórczość wywołuje podróż do Chin w 1956 roku. Artysta powiedział: ” to był wstrząs, jak wojna, tylko że inny. ” W Chinach zainspirował się technikami plastycznymi z wykorzystaniem drewna, odkrył również na nowo papier, dostrzegając znaczenie jego faktury i fizycznych właściwości. Nauczył się też inaczej postrzegać czerń i biel, kolory, które w znacznej mierze zdominują całokształt jego twórczości.

Po powrocie do Krakowa przez krótki czas współpracował z Kantorem w jego realizacjach teatralnych, jednak epizod ten zakończył się szybko po paśmie nieporozumień, przez licznych interpretowanych jako starcia dwóch niezwykle silnych osobowości. Jak powie Panek: ” …Kantor jak dyrygent, nigdy nie uznawał przewagi nad sobą…”

W tym okresie zajmuje się głównie drzeworytami, a w 1960 roku staje się członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytu “Xylon”. Kilka lat później zaczyna współpracować z krakowskim “Życiem literackim” gdzie reprodukowane są jego dzieła. Pod koniec lat 60-tych poświęca się pracy nad słynnym cyklem “Piekła” wg Dantego. Otrzymuje nagrodę Ministra Kultury i Sztuki oraz Złoty Medal na Triennale Sztuki w New Dehli za cykl “Autoportret w białym kapeluszu”

W 1979 roku bierze udział w wystawie “Polaków portret własny” w Muzeum Narodowym w Krakowie. Otrzymuje nagrodę imienia Jana Cybisa oraz nagrodę Stowarzyszenia “Plastyka” za całokształt twórczości.

Był honorowym profesorem Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie. Jego twórczość w dziedzinie grafiki obejmowała drzeworyty, dla których inspiracja była miedzy innymi sztuka naiwna i sztuka ludowa, akwaforty i odpryski. O wizji artystycznej Jerzego Panka Tygodnik Powszechny napisał, iż ” tyleż samo tu dowcipu Szwejka, co świadomości Apokalipsy (…). Ta wiedza połączona z przeczuciem, żart z dramatem – tworzą ciężar tej sztuki i jej klarowność…”
ENG:
JERZY PANEK (b. 1918- d. 2001)
He graduated from the Institute of Fine Arts in Cracow and the Academy of Fine Arts. He studied under Prof. Eugeniusz Eibisch. In 1995 he graduated from the Academy and became one of the jurors of the famous “Arsenal”. His journey to China in 1956 had a great influence on him and his artistic output. The artist stated afterwards that :”it was a shock, like war but yet somehow different”. In China he became interested in techniques of using wood and rediscovered paper, noticing the importance of its facture and texture. Moreover, he learned to perceive the black and white colours, which will strongly dominate his art, in a different way. After his return to Cracow he cooperated with Kantor on his theatrical projects, but this episode failed after a series of failures, interpreted as duel of two strong personalities. In 1960 he became a member of the Xylon International Woodcut Association. A few years later he began his contribution to the Cracow’s “Literary Life” magazine, where his works were reproduced. In the late sixties he devoted himself to his famous, inspired by Dante, “Hell” series. He won a prize from the Department of Culture and Arts and a Golden Medal at the New Delhi Art Triennale for his “White hat self-portrait”. In 1979 he took part in the “Poles’ self portrait” exposition at the National Museum in Cracow. He won the prize of Jan Cybis and the prize of Art Association for the whole of his output. He was an honorable professor of the Academy of Fine Arts in Cracow. His output in the field of graphics ranged from woodcuts inspired by naive and folk art, etchings and splinters. His artistic vision was described by the Tygodnik Powszechny: “here we get the same amount of witty humor and consciousness of Apocalypse . This knowledge, combined with an intuition, helps to create this art and its clarity”.
FR:
JERZY PANEK (né en 1918, mort en 2001)
Diplômé de l’Institut des Arts Plastiques de Cracovie et de l’Académie des Beaux Arts. Il a étudié sous professeur Eugeniusz Eibisch. En 1955, il a obtenu son diplôme de l’Académie et il est devenu membre de jury d’une exposition célèbre « Arsenal ». Son voyage en Chine qu’il a faite en 1956 a profondément influencé son travail. L’artiste a constaté : « cela m’a choqué, comme une guerre mais autrement ». En Chine, il s’est inspiré des techniques plastiques utilisant le bois ; il a aussi découvert de nouveau le papier, apercevant sa facture et ses propriétés physiques. Il a appris à voir autrement le noir et le blanc – les couleurs qui domineront en grande mesure toute sa production. Après être retourné à Cracovie, il a coopéré avec Kantor dans ses réalisations théâtrales mais ce court épisode s’est terminé rapidement après une série de malentendus, interprétés par de nombreux observateurs comme des conflits de deux personnalités très fortes. Pendant cette période il se spécialise surtout dans les gravures sur bois et en 1960, il a devenu membre de l’Association Internationale des Xylographes « Xylon ».. A la fin des années 60, il a consacré tout son temps au travail sur le cycle célèbre « Enfer » selon Dante. Il reçoit le prix du Ministre de la Culture et de l’Art ainsi que la Médaille d’Or à la Triennale de l’Art à New Delhi pour son cycle « Autoportrait avec un chapeau blanc » En 1979, il participe à l’exposition « Autoportrait des Polonais » au Musée National à Cracovie. Il a recu le prix Cybis et le prix de l’Association « Plastyka » pour l’ensemble de son œuvre. Il a été professeur honoraire de l’Académie des Beaux Arts de Cracovie. Sa production dans le domaine des gravures comprenait des aquafortas et des gravures sur bois inspirées par, entre autres, l’art naïf et l’art populaire.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist