PANFIL JÓZEF

PL:
JÓZEF PANFIL (ur. 1958)
Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w 1984 roku. W 1987 roku otrzymał stypendium twórcze Ministra Kultury i Sztuki. Jest laureatem m.in. wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie im. Leona Wyczółkowskiego, Wyróżnienia na XXIV Ogólnopolskiej Wystawie “Bielska Jesień”, Wyróżnienia w XIV Ogólnopolskim Konkursie im. J. Spychalskiego oraz Grand Prix na Biennale Małych Form Malarskich.

Józef Panfil jest malarzem obdarzonym dużą charyzmą. Oto zdobywa się na prawdziwie odważny gest. Na płótnach przedstawia świadomie wybrane , przetworzone fragmenty krajobrazu – czy portrety chłopów, niezależnie od wielkości płótna zawsze porażające swoją monumentalnością. Może jest Panfil ostatnim Don Kichotem, który bez pychy, bez napuszenia, jednak z konsekwencją godną wielkich romantyków, świadomy swojej misji pragnie za sprawą swych dzieł uratować niknący świat od zapomnienia. Dzięki talentowi i twórczej energii, odporny na mody i tendencje łatwo zaludniające współczesne salony sztuki najnowszej, prowadzi swą malarską narrację, traktat o pięknie tego świata, i zbawczej roli sztuki, która kolejny raz staje na barykadzie w obronie tego co nam najdroższe.
Józef Panfil sprawia, że uważnie słuchamy jego opowieści o mijającym ginącym w cywilizacji świecie. I pozwala uwierzyć, że jego sztuka świat ten zdoła ocalić!
Katarzyna Napiórkowska
ENG:
JÓZEF PANFIL (born in 1958)
He graduated from PWSSP in 1984. In 1987 he received a grant from the Department of Culture and Arts. He won several prizes, e.g. at Leon Wyczółkowski National Contest, ‘Bielska Jesień’ – XXIVth National Exhibition, XIVth J. Spychalski National Contest and Small Forms Biennale.
Katarzyna Napiórkowska about Józef Panfil’s art:

“Józef Panfil is a painter endowed with a great charisma. He presents a consciously chosen, processed fragments of landscapes, or portraits of peasants. His paintings – regardless of the size of the canvas- always strike us with their monumentality. Maybe, he is the last Don Quixote who without any pride, or bombast, but with a great consequence of the Romantics and awareness of his mission tries to save the fading world from the oblivion through his art.”
FR:
JÓZEF PANFIL (né en 1958)

Il a obtenu le diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Plastiques en 1984. En 1987 il a obtenu la bourse artistique du Ministre de la Culture et de l’art. Il est lauréat de la distinction du Concours National de Leon Wyczółkowski, de la Distinction de la XXIVe Exposition Nationale “Bielska Jesień”, de la Distinction dans le XIVe Concours National de J. Spychalski, du Grand Prix du Biennale des Petites Formes Picturales et d’autres.

Katarzyna Napiórkowska sur l’oeuvre de Józef Panfil:

“Józef Panfil est un peintre très charismatique. Voici il trouve du courage à faire un geste vraiment audacieux. Sur les toiles il présente des fragments consciemment choisis et transformés du paysage ou des portraits des paysans. N’ importe quelle que soit la taille de la toile, elles toujours choquent par leur caractère monumental. Peut-être Panfil est-il le dernier Don Kichot, qui sans vanité, sans insolence, mais avec de la conséquence digne des romantiques éminents, conscient de sa mission veut par ses oeuvres sauver le monde disparaissant de l’oublie. Grâce à son talent et à son énergie artistique, indifférant aux modes et aux tendances facilement peuplant les salons contemporains d’un nouveau art, il mène la narration picturale, le traitée sur la beauté de ce monde et du rôle rédempteur de l’art qui une fois de plus défend ce qui est nous le plus cher. Józef Panfil fait qu’on écoute attentivement son récit sur le monde disparaissant dans la civilisation. Et il nous fait croire que son art sera capable de sauver ce monde!”

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist