PATALITA LUCYNA

PL:
LUCYNA PATALITA (ur. 1955)
Studia na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w 1980 roku w pracowni profesora Jana Szancenbacha.

“…bądźcie jak dzieci, zdaje się przekonywać nas artystka , podkreślając dziecięcość, naiwność, niedoświadczenie. Zapięte wysoko białe kołnierzyki, kryzy pod szyją, strój pierrota (…).Ale jest w tych postaciach coś niepokojącego, wyraz twarzy i spojrzenia świadczące o tym , ze chociaż bawia się, spacerują, gdzieś jadą, to podlegają pewnemu wewnętrznemu imperatywowi. Tak jakbyśmy to my , dorośli, w ramach oczyszczenia stali się na jakiś czas dziećmi…”
ENG:
LUCYNA PATALITA (born in 1955)
She studied at the Painting Department of the Academy of Fine Arts. She graduated in 1980 at the atelier of Jan Szancebach.
“… be like children, the artist seems to convince us, emphasizing childishness, naivety and inexperience. High white collars, ruffs, Pierrot’s clothes (…). Yet these characters seem somehow disturbing, their eyes and faces suggesting that although they walk, play or ride, they are directed by some internal imperative. Seems like we adults undergo purification while becoming children…”
FR:
LUCYNA PATALITA (née en 1955)
Elle a étudié à l’Académie des Beaux-Arts. Elle a obtenu son diplôme en 1980 à l’atelier du professeur Jan Szancenbach.
“…soyez comme des enfants, semble nous convaincre l’artiste , en soulignant l’infantilité, la naïveté, le manque de l’expérience. Les collerettes haut boutonnées, les gorgerettes au-dessous du cou, le vêtement du pierrot (…). Cependant dans ces personnages il y a quelque chose qui angoisse: l’expression du visage et des regards qui montrent qu’il se trouvent sous l’influence d’un impératif intérieur même s’ils jouent, se promènent, vont quelque part. Comme si nous, les adultes, sont devenus les enfants pour quelque temps pour se purifier… “

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist