PAWLUŚKIEWICZ JAN KANTY

PL:
JAN KANTY PAWLUŚKIEWICZ (ur. 1942)
Polski kompozytor piosenek, muzyki teatralnej, filmowej, malarz i rysownik.
Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną oraz studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
Współpracował m.in. z Markiem Grechutą. Jest laureatem Festiwalu Piosenki Studenckiej, Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (1977), Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie (1975), Festiwalu Twórczości Telewizyjnej (1992), Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Obok muzyki, pasją Pawluśkiewicza jest malarstwo. Artysta stosuje technikę malarską, którą nazwał żel art.
Prace artysty wystawiane były na licznych wystawach w kraju i zagranicą, m.in. w Brukseli, we Włoszech oraz na Węgrzech.
Został odznaczony medalem “Załużony Kulturze Gloria Artis” za całokształt pracy twórczej.
ENG:
JAN KANTY PAWLUSKIEWICZ (born 1942)
Polish composer of songs, theater and film music and a painter. He graduated from the State Music School and studied at the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology.
He cooperated, among others, with Marek Grechuta.
He is the laureate of the Student Song Festival, National Polish Song Festival in Opole (1977), Short Film Festival in Krakow (1975), Festival of Television Art (1992), and Polish Feature Film Festival in Gdynia. Besides music, Pawluśkiewicz’s passion is painting.
The artist uses a painting technique, which he calls the gel-art. The artist’s works have been exhibited at numerous exhibitions in Poland and abroad, including in Brussels, Italy, and Hungary.
He was awarded the Merited for Culture Gloria Artis” medal, for the whole of creative work.
FR:
JAN KANTY PAWLUSKIEWICZ (né en 1942)
Compositeur polonais de chansons, de théâtre et de musique de film et de peintre. Il est diplômé de l’École nationale de musique et a étudié à la Faculté d’architecture de l’Université de technologie de Cracovie.
À côté de la musique, la passion de Pawlukiewicz est la peinture. L’artiste utilise une technique de peinture, qu’il appelle le gel-art.
Les œuvres de l’artiste ont été exposées lors de nombreuses expositions en Pologne et à l’étranger, notamment à Bruxelles, en Italie et en Hongrie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist