PIOTROWSKI RYSZARD

PL:
RYSZARD PIOTROWSKI (ur. 1952)
Rzeźbiarz Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Tworzy prace o charakterze kameralnym, małe formy w marmurze, brązie i srebrze.
Specjalizuje się w technice repusowania.
W latach 70. ! 80. zajmował się rzeźbą portretową, monumentalną i land-artem. Brał udział
w Biennale Dantesco we Włoszech (1979) i w Festiwalu Sztuki w Zachęcie (1981).
Uczestniczy w wystawach zbiorowych i indywidualnych, stale współpracuje z galerią Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej.

 

ENG:
RYSZARD PIOTROWSKI (born in 1952)
Sculptor. He graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw. His works include intimate, small forms in marble, bronze and silver. He specializes in repoussage. In the 1970s and 80s he was dealing with portrait sculpture, monumental art, and land-art. He participated in Biennial Dantesco in Italy (1979) and Art Festival in Zacheta (1981). Participates in collective and individual exhibitions, constantly working with the Art Gallery Katarzyna Napiórkowska.

 

FR:
RYSZARD PIOTROWSKI (né en 1952)
Sculpteur. Il est diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie. Ses œuvres comprennent intimes, petites formes en marbre, bronze et argent. Entre 1970 et 80, il s’ect occuppé de la sculpture de portrait, monumentale et land-art. Il a participé au Biennale Dantesco en Italie (1979) et Art Festival en Zacheta (1981) ainsi que aux expositions collectives et individuelles.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist