RÓZGA LESZEK

PL:
LESZEK RÓZGA ( 1924- 2015).
Odbył prywatne studia z malarstwa u Marii Skarbek-Kruszewskiej w latach 1945-46. W 1948 roku rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi pod kierunkiem profesorów Władysława Strzemińskiego, Adama Rychtarskiego, Stefana Wegnera oraz Ludwika Tyrowicza. Dyplom z wyróżnieniem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie uzyskał w 1954. W 1958 został członkiem grupy “Piąte Koło”. W 1967 rozpoczął pracę dydaktyczną z zakresu grafiki w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. W 1971 roku współtworzył Wydział Grafiki. Od lat 70-tych, grafika polska za sprawą m.in. Leszka Rózgi zdobyła światowe uznanie. Prace artysty trafiły m.in. do kolekcji Albertiny w Wiedniu, Biblioteki Narodowej w Paryżu i gabinetu rycin Ermitażu w Petersburgu. W 1979 Leszek Rózga otrzymał tytuł profesora. Artysta tworzył serie barwnych grafik inspirowanych podróżami i historiami z własnego życia, niekiedy odwołując się do mistrzów- Mirò, Matisse`a oraz Picassa.

 

ENG:
LESZEK RÓZGA (1924-2015).
He studied painting at Maria Skarbek-Kruszewska private atelier in 1945-46. In 1948, he began studies at the art school in Łódź (later: Academy of Fine Arts) in the studios of professors Władysław Strzemiński, Adam Rychtarski, Stefan Wegner and Ludwik Tyrowicz. He graduated with special award from the Academy of Fine Arts in Krakow in 1954. In 1958 he became a member of the Piąte Koło association (“Fifth Wheel”). In 1967 he began working in the field of graphics in Lodz. In 1971, he co-founded Faculty of Graphic. In 1970s Polish etchings gained world-wide recognition thanks to the activity to artists such as Rózga, whose works are in the collections of Albertina in Vienna, in Bibliotheque Nationale in Paris and in etchings collection of Ermitage in Petersbourg. In 1979 he received the title of professor. Leszek Rózga created a series of colourful graphics inspired by travels and stories from his own life, sometimes bearing inspiration of the XX century masters: Mirò, Matisse and Picasso.

 

FR:
LESZEK RÓZGA (1924-2015)
Cours particuliers de la peinture et du dessin chez Maria Skarbek-Kruszewska dans les années 1945-46. Dès 1948 à l’Ecole Nationale Supérieur des Beaux-Arts à Łódź dans les ateliers de Władysław Strzemiński, Adam Rychtarski, Stefan Wegner et Ludwik Tyrowicz. Dès 1952 il continue ses études à l’Ecole Nationale Supérieur des Beaux-Arts à Katowice où il etudie la peinture et la graphique livresque. Diplôme avec distinction en 1954 à l’Académie des Beaux-Arts à Cracovie. En 1958 il devient membre d’un groupe „Cinquième cercle”( “Piąte Koło”). Dès 1967 il enseigne la graphique à l’Ecole Nationale Supérieur des Beaux-Arts à Łódź. En 1971 il fonde ensemble avec Stanisław Fijałkowski et Roman Artymowski la Faculté de la Graphique. En 1979 nommé professeur. Oeuvres dans les collections muséales dans le pays et à l’étranger, entre outre dans la collection de la graphique dans l’Ermitage, dans la Bibliothèque Nationale à Paris et dans la collection de la Banque Mondiale à Washington.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist