SŁOTA PAWEŁ

PL:
PAWEŁ SŁOTA (ur. 1989)
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale Malarstwa, gdzie w 2013
roku obronił dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka i zrealizował aneks z rysunku
w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej – Rzepeckiej.
Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2012, otrzymał stypendium Rektora Akademii Sztuk Pięknych dla Najlepszych Studentów w latach 2011 i 2012. Zdobywca wyróżnień w licznych konkursach, prace autora indywidualnie wystawiane w kraju i zagranicą, m.in. w Niemczech i Bułgarii.

 

ENG:
PAWEŁ SŁOTA (b. 1993)
He graduated from the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Cracow, where in 2013 he received his diploma at prof. Leszek Misiak’s atelier and realized an appendix under guidance of prof. Teresa Kotkowska – Rzepecka. Słota has received the scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage in 2012 and the scholarship of Rector of the Academy of Fine Arts for the Best Students in 2011 and 2012. Winner of numerous awards and competitions, his paintings are exhibited individually in Poland and abroad, including Germany and Bulgaria.

 

FR:
PAWEŁ SŁOTA (né en 1993)
Il est diplômé de la faculté de peinture de l’Académie des beaux-arts de Cracovie, où il a obtenu son diplôme en 2013 au prof. L’atelier de Leszek Misiak et a réalisé une annexe sous la direction du prof. Teresa Kotkowska – Rzepecka. Słota a reçu la bourse du ministère de la Culture et du Patrimoine national en 2012 et celle du recteur de l’Académie des beaux-arts des meilleurs étudiants en 2011 et 2012. Récipiendaire de nombreux prix et concours, ses peintures sont exposées individuellement en Pologne et à l’étranger, notamment en Allemagne et en Bulgarie.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist