SPASOWICZ MAGDALENA

PL:
MAGDALENA SPASOWICZ ( 1927)
Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa u prof. Jana Cybisa oraz na wydziale grafiki u Prof. Tadeusza Kulisiewicza. Dyplom na Wydziale Malarstwa uzyskała w 1953 r. Prace Magdaleny Spasowicz znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie i Wrocławiu, Muzeum Historycznego w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Polskiego w Chicago, Muzeum Watykańskiego oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Artystka uczestniczyła w wielu wystawach w Polsce i za granicą ( Warszawa, Londyn, Malaga, Berlin, Trypolis, Waszyngton, Regensburg, Brunszwig, Lipsk, Bratysława, Kappelrodeck.
W 2017 roku odbyły się indywidualne wystawy artystki w Muzeum Regionalnym w Pałacu w Kozienicach oraz Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.
Wystawy zbiorowe: Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz, Szczecin, Moskwa, Sofia, Rostock, Budapeszt, Praga, Drezno, Boston, Nowy Jork, Chicago, Bufallo, Birmingham, Dusseldorf, Lubeka, Wiedeń, Santa Cruz de Tenerife, Valtekilde).
Magdalena Spasowicz spędza każdą chwilę na malarstwie. Większość jej obrazów stanowią monochromatyczne pejzaże i dobrze znane artystce miejsca ulubionych miast. W jej pracach widać inspiracje impresjonizmem, wpływy francuskich malarzy, takich jak Pissarro czy Utrillo.

 

ENG:
MAGDALENA SPASOWICZ ( 1927)
Studied painting under prof. Jan Cybis and graphic arts with prof. Tadeusz Kulisiewicz at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She received her diploma in 1953. Her works have been presented in numerous exhibitions in Poland and abroad, among others in Warsaw, London, New York, Bratislava, Washington, Moscow, Berlin, Budapest, and are to be found in private and public collections around the world. In 2017 two individual exhibition of the artists took place – at the Regional Museum in Kozienice Palace and at the Museum of Western Mazowsze in Zyrardow.
Magdalena Spasowicz has been spending every single moment on painting for many years now. Most of her paintings are monochromatically coloured landscapes, of places where eye cheers soul with a sight close to heart, known and well remembered. French painting of Pissarro and Utrillo has been a very important inspiration for Magdalena Spasowicz. A desire to still-frame every moment when the artist meets Nature and beloved places is an imperative, which obliges to come back to canvas and paint, paint with a total devotion.
The artistry of the places represented in the paintings of Magdalena Spasowicz lies deeper, hides itself in emotions. The artist sacrifices her time and attention to them and in a way consecrates them at the same time.

 

FR:
MAGDALENA SPASOWICZ ( 1927)
Etudes à la Faculté de la Peinture à l’Académie des Beaux-Arts à Varsovie dans l’atelier de prof. Jan Cybis et de prof. Tadeusz Kulisiewicz. Elle a obtenu son diplôme en 1953. Les oeuvres de Magdalena Passowicz se trouvent dans les collections du: Musée Nationale à Varsovie à Wrocław, Musée Historique à Varsovie, Musée de l’Armée Polonaise à Varsovie, Musée Polonaise à Chicago, Musée de Vatican et dans les collections privées dans le pays et à l’étranger. Expositions individuelles: Varsovie, Londres, Malague, Berlin, Trypolis, Washington, Regensbourg, Brunshvig, Lipsk, Bratyslava, Kappelrodeck. Expositions collectives: Varsovie, Wrocław, Bydgoszcz, Szczecin, Moscou, Sofia, Rostock, Budapest, Prague,Drezno, Boston, New York, Chicago, Bufallo, Birmingham, Dusseldorf, Berlin, Lubeka,Vienne, Santa Cruz de Tenerife, Valtekilde.
Magdalena Spasowicz passe chaque son instant sur la peinture. La plupart de ses peintures, ce sont des paysages monochromatiques, lieux et villes bien connus et préférés. Dans ses tableux, on peut trouver des inspirations de l’ impressionnisme, influence des peintres français comme Pissarro et Utrillo.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist