STRUMIŁŁO ANDRZEJ

PL:
ANDRZEJ STRUMIŁŁO ( ur. 1927)
Polski malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf, poeta, były kierownik pracowni graficznej Sekretariatu Generalnego ONZ w Nowym Jorku (1982-1984).
W latach 1945-1947 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi pod kierunkiem m.in. Władysława Strzemińskiego. Następnie przeniósł się do Krakowa, gdzie w 1950 roku otrzymał dyplom z malarstwa na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Należał do Grupy Samokształceniowej kierowanej przez Andrzeja Wróblewskiego (razem z Andrzejem Wajdą, Janem Tarasinem, i innymi). Po studiach, w latach 1949-1953, asystował Eugeniuszowi Eibischowi w ASP w Krakowie oraz równolegle Tadeuszowi Grygielowi i Adamowi Rychtarskiemu w PWSSP w Łodzi. Po przeprowadzce do Warszawy w 1956 roku, rozpoczął współpracę z Polską Izbą Handlową.
Dużo podróżował po Europie i krajach Dalekiego Wschodu. Odwiedził m.in. Nepal, Indie, Japonię, Tajlandię, Wietnam, Mongolię, Chiny, Syrię, Turcję, Syberię i Kaukaz.
Andrzej Strumiłło jest laureatem licznych odznaczeń, nagród i wyróżnień. Otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, nagrodę ministra spraw zagranicznych. W 2005 roku został odznaczony przez ministra kultury i sztuki Złotym Medalem “Gloria Artis”.

 

ENG:
ANDRZEJ STRUMIŁŁO (born in 1927)
Polish painter, printmaker, sculptor, photographer, poet, former head of the graphics studio at the General Secretary of the United Nations in New York (1982-1984).
He studied at the Academy of Fine Arts in Lodz under prof. Władysław Strzeminski (1945-1947). Then moved to Krakow, where in 1950 he received his diploma in painting at the Academy of Fine Arts. After college, between 1949 and 1953, Strumiłło assisted Eugeniusz Eibisch in Cracow and Tadeusz Grygiel and Adam Rychtarski the Academy of Fine Arts in Lodz. After moving to Warsaw in 1956, he began working with the Polish Chamber of Commerce. He traveled a lot. He visited, among others, Nepal, India, Japan, Thailand, Vietnam, Mongolia, China, Syria, Turkey, Siberia and the Caucasus. Those travels had an important influence on his art.
Andzej Strumiłło is a laureate of numerous awards. He received, among others, Order of Polonia Restituta, Officer’s Cross of the Order of the Rebirth of Poland, the Commander’s Cross of the Order of the Rebirth of Poland, award of the Ministry of Foreign Affairs. In 2005 he was awarded the Gold Medal “Gloria Artis” by the Ministry of Culture and Art.

 

FR:
ANDRZEJ STRUMIŁŁO (né en 1927)
est un peintre polonais, graveur, sculpteur, photographe, poète, ancien chef du studio graphique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à New York (1982-1984).

Il a étudié à l’Académie des Beaux-Arts à Lódź sous prof. Władysław Strzemiński (1945-1947). Il a ensuite déménagé à Cracovie, où il a obtenu son diplôme en peinture de l’Académie des Beaux-Arts en 1950. Après ses études, entre 1949 et 1953, Strumiłło a assisté Eugeniusz Eibisch à Cracovie et Tadeusz Grygiel et Adam Rychtarski à l’Académie des Beaux-Arts à Lódź. Après avoir déménagé à Varsovie en 1956, il a commencé à travailler à la Chambre de commerce polonaise. Il a beaucoup voyagé. Il a visité, entre autres, le Népal, l’Inde, le Japon, la Thaïlande, le Vietnam, la Mongolie, la Chine, la Syrie, la Turquie, la Sibérie et le Caucase. Ces voyages ont eu une influence importante sur son art.

Andzej Strumiłło est lauréat de nombreux prix. Il a reçu, entre autres, Ordre Polonia Restituta, Croix de l’Ordre de la Renaissance de la Pologne, la Croix de Commandeur de l’Ordre de la Renaissance de la Pologne, Prix du Ministère des Affaires étrangères. En 2005, il a reçu la Médaille d’or «Gloria Artis» du ministère polonais de la Culture et de l’Art.

DOSTĘPNE PRACE:

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist