TARASIN JAN

PL:
JAN TARASIN (ur. 1926, zm. 2009)
Malarz, grafik i teoretyk sztuki. Studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Członek Grupy Krakowskiej.
W 1967 Tarasin przeprowadził się do Warszawy, a od 1974 był profesorem na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1987-1990 był rektorem Akademii.

Jan Tarasin o swojej twórczości:
„Horyzont – najbardziej zżyte z nami i nieustannie towarzyszące nam od chwili narodzin pojęcie. Jesteśmy z nim tak nierozerwalnie zrośnięci, że nie zauważamy jego stałej obecności w naszej wyobraźni, w odruchach, w wielu warstwach naszej świadomości. Istnieje ono w nas jako poczucie “przydzielonego” nam ograniczonego zasięgu naszego odbierania świata. Umowna linia horyzonty wyznacza jego granice. Odczuwamy jej istnienie znajdujące się nawet w zamkniętym wnętrzu domu, na miejskiej ulicy, w głębi lasu czy a dnie górskiej doliny. Znajdujemy się w centrum nieprzekraczalnego kręgu, nad którym panujemy i którego jesteśmy więźniami.
Zasady perspektywy nieustannie utwierdzają nas w poczuciu naszej centralnej pozycji w świecie. Sugerują, że cały otaczający nas świat, oddalając się od nas, swojego centrum, traci na znaczeniu, karłowacieje, zanika, by w końcu stopić się w jednym punkcie – zniknąć. Możemy go odzyskać, dogonić go, przywrócić mu pierwotne znaczenie, rozmiary, barwy. Wymaga to jednak naszej bliskiej obecności, naszego patrzenia, naszego współbycia. Utrwalamy więc jego wygląd w naszej pamięci, sporządzamy jego wizerunki, by mieć choć namiastkę po naszym oddaleniu się.”

 

ENG:
JAN TARASIN (b. 1926 – d. 2009)
Polish painter, graphic artist, art theorist. Tarasin studied at the Academy of Fine Arts in Cracow. Since 1962, he was a member of Grupa Krakowska (Cracovian Group). In 1967 Tarasin moved to Warsaw and since 1974 worked as a professor at the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts. Between 1987 and 1990 he was a rector of the Academy.

 

FR:
JAN TARASIN (née en 1926, mort en 2009)
Peintre, graphiste, théoricien de l’art. Etudes à l’Académie des Beaux-Arts à Cracovie. Membre du Groupe de Cracovie (Grupa Krakowska). Depuis 1967 il habitait à Varsovie, ou il était professeur (à partir de 1974) et recteur ( 1987-1990) de l`Académie de Beaux Arts.
Jan Tarasin sur son oeuvre:
„L’horizon: terme le plus proche à nous qui nous accompagne sans cesse dès le moment de notre naissance. Nous sommes si étroitement liés à lui que nous ne notons pas sa présence constante dans notre imagination, dans nos réactions, dans nombreux couches de notre conscience. Il existe seulement comme le sentiment d’une certaine distance nous attribuée afin de voir le monde. Une ligne conventionnelle de l’horizon marque les limites de cette vision. Nous sentons son existence quand nous nous trouvons dans l’intérieur de la maison, sur la rue de la ville, dans le forêt ou dans la vallée. Nous nous trouvons dans le centre d’un cercle sans issue, sur lequel nous dominons, mais qui nous emprisonne. Les principes de la perspective nous constamment rassure dans notre confiance que nous sommes dans le centre du monde. Ils suggèrent que le monde entier qui nous entoure devient plus petit, perd son importance ou même disparaît quand il s’éloigne de nous. Nous pouvons rattraper ce monde, le retrouver, lui attribuer son sens primaire, ses dimensions, ses couleurs. Cependant, cela nécessite notre présence très proche, notre regard, notre coexistence. Mémorisons donc sa vision, créons ses représentations pour avoir son substitut après notre éloignement. »

DOSTĘPNE PRACE:

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist