BERLEWI HENRYK

PL:
HENRYK BERLEWI (ur. 1894, zm. 1967 )
Malarz, grafik, typograf oraz teoretyk i krytyk sztuki. Członek ugrupowania Blok, Syndicat de la Prasse Artistique Française oraz Association Internationale des Critiques d’Art (AICA). Studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych (1904-1909), w Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii (1909-1910) oraz – w latach 1911-12 – w École des Beaux-Arts i École des Arts Décoratifs w Paryżu. W 1913 roku wrócił do Polski i rozpoczął trzyletnie studia w warszawskiej Szkole Rysunkowej pod kierunkiem Jana Kuzika. Rok 1921 stanowił przełom w twórczości Berlewiego: artysta zwrócił się wówczas w stronę konstruktywizmu i suprematyzmu. Przeniósł się do Berlina, gdzie zetknął się z kręgiem konstruktywistów- El Lissitzkiego, Theo van Doesburg, Ludwiga Miese van der Rohe, Laszlo Moholy-Nagy. Sformułował wówczas zasadę mechanofaktury, którą ogłosił w Polsce w 1924 roku. Był czołowym przedstawicielem awangardowej abstrakcji geometrycznej w Polsce. Ważniejsze dzieła z tego okresu to: Mechanofaktura biało-czerwono-czarna z 1924 z Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Kompozycja mechanofakturowa znajdująca się w Muzeum Narodowym w Warszawie. W 1926 powrócił do sztuki figuratywnej. W 1928 roku zamieszkał w Paryżu. Pod wpływem paryskiej wystawy “Prekursorzy Sztuki Abstrakcyjnej w Polsce” w 1957 roku powrócił do abstrakcji.

 

ENG:
HENRYK BERLEWI (b.1894, d. 1967)
was a Polish-Jewish painter, graphic designer and art theorist. Berlewi is primarily remembered as an abstract artist who paved the way for optical art, but he was also an important figure in Yiddish book design and typography in the early 1920s. He was born in Warsaw to an assimilated Polish Jewish family. He studied art in Antwerp and Paris, and was active in Polish art circles. In 1918-1922, Berlewi focused on Jewish themes. He drew portraits of many Jewish writers and artists, among them Uri ZviGrinberg.

 

FR:
HENRYK BERLEWI (né en 1894, mort en 1967)
Peintre, graphiste, typographiste, théoreticien et critique d’art. Membre de l’association Blok, de Syndicat de la Presse Artistique Française et de l’Association Internationale des Critiques d’Art (AICA). Il a étudié dans l’école des Beaux-Arts à Varsovie (1904-1909), à l’Académie des Beaux-Arts à Anvers (1909-1910) et à l’ École des Beaux-Arts et à l’ École des Arts Décoratifs à Paris (1911/12) . En 1913 il est revenu en Pologne et il a commencé les études à l’Ecole du Dessin sous direction de Jan Kuzik. L’année 1921 a apporté un grand changement dans l’oeuvre de Berlewi : l’ artiste à ce-moment- là s’est retourné vers le constructivisme et le supprematisme. Il s’est démmenagé à Berlin où il est rencontré des constructivistes comme El Lissitzki, Theo van Doesburg, Loudvig Miese van der Rohe, Laschlo Moholy-Nagy. Il a formulé le règle de la mecanofacture annoncé en Pologne en 1924. Il est un représentant significatif de l’abstraction géometrique de l’avant-garde en Pologne. Ses oeuvres les plus importants de cette période: Mecanofacture blanc-rouge-noir de 1924 de Musée d’Art à Łódź et Composition de la mecanofacture qui se trouve dans le Musée Nationale à Varsovie. En 1926 il a retourné à l’art figuratif. En 1928 il s’est installé à Paris. Sous l’influence de l’exposition “Précurseurs de l’Art Abstrait en Pologne ” il est revenu à l’art abstrait en 1957.

DOSTĘPNE PRACE:

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist