LUTOMSKI ZBIGNIEW

PL:

ZBIGNIEW LUTOMSKI (ur. 1934 w Grodnie).
Polski grafik, malarz i pedagog.
Studiował w Akademii sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 1960 roku uzyskał dyplom. Jest profesorem poznańskiej i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Na obu uczelniach prowadzi pracownię drzeworytu. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytniików XYLON. Wieloletni komisarz Międzynarodowego Biennale i Triennale Grafiki w Krakowie.
Artysta uprawia grafikę artystyczną i użytkową. W swym dorobku ma kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, brał udział w kilkuset zbiorowych wystawach polskiej sztuki w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień m.in. na Ogólnopolskim Konkursie Graficznym w Łodzi (1969,1973,1979,1981, 1987) na Międzynarodowym Biennale i Triennale Grafiki w Krakowie (1986,1991) i na Ogólnopolskim Konkursie im. J.Gielniaka w Jeleniej Górze (1979,1983). Zdobył dwukrotnie Grand Prix i I Nagrodę na Quadrienalle Drzeworytu i Linorytu Polskiego w Olsztynie (1991,1995, 1999), jest laureatem Nagrody Mera na Biennale Grafiki w Tokio.

 

ENG:

ZBIGNIEW LUTOMSKI
He was born in 1934 in Grodno. Polish graphic designer, painter and teacher.
He studied at the Academy of Fine Arts in Krakow, where in 1960 he obtained a diploma. He is a professor at the Poznań and Cracow Academy of Fine Arts. He runs a woodcut workshop at both universities. It belongs to the XYLON International Woodcut Association. Long-time commissioner of the International Print Biennial and Triennial in Krakow.
The artist practices artistic and functional graphics. He has several dozen individual exhibitions, he has participated in several hundred collective exhibitions of Polish art in the country and abroad. He is a laureate of many awards and distinctions, among others. at the National Graphic Competition in Łódź (1969.1973,1979.1981, 1987) at the International Graphic Biennale and Triennial in Krakow (1986.1991) and the National Competition J.Gielniak in Jelenia Góra (1979.1983). He won the Grand Prix and the 1st Prize at the Woodcut and Polish Linocut in Olsztyn (1991,1995, 1999) twice, and is the winner of the Mera Award at the Graphic Biennale in Tokyo.

WYŚLIJ ZAPYTANIE / SEND INQUIRY

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać pełną ofertę prac.
  Zapraszamy także do kontaktu w przypadku posiadania prac tego artysty i zamiaru sprzedaży.

  Imię i nazwisko / Name and Surname (*)

  Email (*)

  Telefon / Phone

  Artysta / Artist

  Wiadomość / Message

  Posiadam prace tego artysty / I own works by this artist