Wystawa w ramach Brussels Design September w Brukseli prezentuje prace nagrodzonych młodych twórców. Wystawa zorganizowana we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. W. Strzemińsiego w  Łodzi oraz  Przedstawicielstwem Regionu Łódzkie w Brukseli.

Projektowanie inkluzywne, rewitalizujące lub allocentryczne to kwestie coraz częściej uznawane przez projektantów za właściwy kierunek poszukiwań i alternatywa dla wyczerpanej i szkodliwej formuły antropocentrycznej. Mając to na uwadze, szukamy przykładów wyjścia poza własne potrzeby, własne ego, a przede wszystkim poza estetykę. Zastanówmy się „a co jeśli?” i niech kultura głębszej refleksji poprzedzającej działanie stanie się naszą misją. Diagnoza największych problemów ekosystemu odnosi się do słów kluczowych ściśle ze sobą powiązanych, takich jak: tworzywa sztuczne, CO2, woda, susza, degradacja, odpady lub nadmierna konsumpcja.

Jednak na pierwszy plan wysuwają się nierówności społeczne, które wciąż są niewystarczająco uwzględniane i mogą być największym zagrożeniem dla człowieka w przyszłości. Wrażliwość, spostrzegawczość, umiejętność analizy i abstrakcji to cechy, które pozwalają tworzyć i projektować, determinują potencjał, dzięki któremu można zaproponować alternatywne dla analiz ekonomistów czy naukowców wizje przyszłości. Będą one być może bardziej komunikatywne i bardziej skuteczne. Czy projektant / artysta może pełnić w społeczeństwie swoją rolę bez tworzenia przedmiotów? A jaki przedmiot może wnieść prawdziwą wartość do naszego życia i życia na naszej planecie? Jesteśmy zainteresowani odpowiedzią na te pytania.

Projekt Regionu Łódzkiego podczas Brussels Design September Bruksela

Design September – FUTUREMAN
Galeria Katarzyny Napiorkowskiej- Mont des Arts
Mont des Arts 8
Bruksela
Wystawa: TYLKO ONLINE

STRONA WYDARZENIA