Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją prac Jana Lebenstein, wybitnego grafika polskiego, który wiele lat spędził we Francji, zdobywając tam sławę i uznanie.

Jan Lebenstein (1930-1999) studiował malarstwo w warszawskiej ASP pod kierunkiem Artura Nachta-Samborskiego w latach latach 1948-54. Zadebiutował na wystawie w warszawskim Arsenale w 1955 roku, gdzie otrzymał Nagrodę Jury. W 1959 roku otrzymał Grand Prix na 1. Międzynarodowym Biennale Młodych w Paryżu. Od tego momentu malarz mieszkał we Francji. Naczelną ideą w twórczości Lebensteina była wiara, że droga do nowoczesności w sztuce wiedzie poprzez przetwarzanie tradycji. W Luwrze podziwiał relikty dawnych cywilizacji: sumeryjskiej, babilońskiej. Inspiracji szukał także w starożytnych mitologiach oraz księgach religijnych.
W 1976 roku otrzymał nagrodę nowojorskiej Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, a w 1987 Nagrodę im. Jana Cybisa.
Zmarł w 1999 roku.

Jan Lebenstein – wybrane prace

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
Świętokrzyska 32
WARSZAWA