Przestrzeń i krajobraz naturalny stanowią główną inspirację w malarstwie Juliusza Kosina. Artysta prezentuje swoją wizję, w której krajobraz staje się niemalże abstrakcyjny. Wielkie aglomeracje, światła, budynki miast, czy sieci dróg, to tylko niektóre z charakterystycznych cech jego malarstwa. Sposób w jaki Kosin wykorzystuje w swoich pracach perspektywę ma symboliczne znaczenie – zaciera granicę między realizmem a abstrakcją, mocno wpływając na naszą percepcję.

Juliusz Kosin. Obrazy

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
Warszawa, ul. Świętokrzyska 32

JULIUSZ KOSIN (ur. 1989 )
Absolwent malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Studiował w pracowni malarstwa prof. Leszka Misiaka i pracowni rysunku prof. Teresy Kotkowskiej – Rzepeckiej. Dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka w 2013 r. Aneks z grafiki warsztatowej w Pracowni Wklęsłodruku prof. Henryka Ożóga. Zdobywca Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat stypendium twórczego i artystycznego Prezydenta Miasta Częstochowy, stypendium rektora dla najlepszych studentów ASP i nagrody honorowej w konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch. Uczestnik wystaw zbiorowych oraz indywidualnych.
Przestrzeń i krajobraz naturalny stanowią główną inspirację w malarstwie Juliusza Kosina. Artysta prezentuje swoją wizję, w której krajobraz staje się niemalże abstrakcyjny. Wielkie aglomeracje, światła, budynki miast, czy sieci dróg, to tylko niektóre z charakterystycznych cech jego malarstwa. Sposób w jaki Kosin wykorzystuje w swoich pracach perspektywę ma symboliczne znaczenie – zaciera granicę między realizmem a abstrakcją, mocno wpływając na naszą percepcję.

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
Warszawa, ul. Świętokrzyska 32

Dostępne prace