Maka Cielecka studiowała na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po wielu latach spędzonych w podróży, artystka powraca z cyklem prac, które stanowią formę kontemplacji natury. Wystawę prac można zobaczyć w brukselskiej Galerii Katarzyny Napiórkowskiej. 

<p>

„Natura” to tytuł brukselskiej wystawy Maki Cieleckiej. Artystka tworzy pastele oraz gobeliny. Powstają one w wyniku obserwacji przyrody, z ciszy, refleksji i zapatrzenia. Powstałe obrazy są śladem rozmyślań, a proces ich tworzenia okazuje się być de facto formą medytacji.

Przyroda staje się lustrem, w którym można obserwować- w ciszy i skupieniu- własne stany emocjonalne. Jest w nich obecny – niezwykle dyskretnie- także osobisty los. Momentem przełomowym dla artystki był styczeń 2010. Artystka przebywała wówczas z mężem, dyplomatą na Haiti. To wtedy wyspą wstrząsnęło potężne i tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi. Zginęło ponad 300000 osób, a wśród nich- mąż artystki- Guillaume Siemieński. Ogrom zniszczeń i ludzkich tragedii zostawił ślad na twórczości artystki. Traumie osobistej towarzyszyło poczucie wspólnoty z cierpiącym krajem i jego mieszkańcami. Od tych obrazów nie sposób było się uwolnić, ale formą wyrwania się z kręgu tej tragedii stała się sztuka. Artystka najpierw stworzyła potężną panoramę oddającą tragiczne chwile haitańskiego trzęsienia ziemi. Praca ta przywołuje sposób w jaki Paplo Picasso odniósł się do wydarzenia, które jego bardzo poruszyło- ataku na hiszpańską Guernikę. Malowanie dla Maki stało się sposobem na oswojenie teraźniejszości, mimo wszystko pozwala bowiem odnaleźć piękno. Artystka wróciła w pełni do swojego zawodu, zdobytego podczas studiów na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a w swoje twórcze portfolio włączyła także tkactwo, którym zachwyciła się podczas pobytu w Gruzji. Kontemplacyjny wymiar prac wzmacniają powtarzające się rytmy- równy układ sylwet drzew, pojawiające się w przyrodzie geometryczne układy. Z drugiej jednak strony rygor i porządek przełamywane są niespodziewaną łuną światła, blaskiem pojawiającym się między koronami drzew. Jak w życiu, gdy niekiedy radosne chwile pięknie zaskakują.

Maka Cielecka. Natura
Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej- Mont des Arts – Bruksela
Bruksela, Mont des Arts 8

Wystawa: 28 maja-10 czerwca 2019

Dostępne prace