Człowiek- to najważniejszy temat w twórczości Michała Bajsarowicza. Artysta skupia się w swoim malarstwie na ciele. Niemal jak w szkicu, delikatnym rysunkiem z nicości wydobywa kształty. Dosłowność i konkretność ciała, ludzka fizyczność w takim ujęciu skłania jednak raczej ku “dostrzeganiu” duchowości. To duchowość przewodzi; obrazy wiodą ku medytacji, ku uważności. Ślad zostawiony na płótnie- to świadectwo bytu, w jego fizycznym, ale i duchowym wymiarze.

Michał Bajsarowicz. Obrazy, rysunki, rzeźby.

MICHAŁ BAJSAROWICZ (ur. 1963)
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, zdobywając w 1992 roku dyplom w pracowni prof. B. Wegnera. Zajmuje się głównie malarstwem, grafiką i rzeźbą, jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP).
Jego prace wystawiane były na licznych wystawach w kraju i zagranicą, m.in. w Niemczech, Belgii, Włoszech, Portugalii, Francji, Austrii i Ukrainie.

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
Warszawa- Bruksela

Dostępne prace