Andrzej Borowski: malarstwo
Stan Wysocki: rzeźba
czwartek, 19 maja 2016, 20.00

Prosimy o zapisanie do uczestnictwa: Facebook lub pisząc galerie@galeriemontdesarts.com

wizyta: 0 495 71 89 88

Galerie Katarzyna Napiórkowska- Mont des Arts
Mont des Art 8, Bruxelles
www.galeriemontdesarts.com

Ekspozycja pod auspicjami artissimo.pl