Andrzej Fogtt – Małpa na tygrysie
wystawa online 
Gallery of Katarzyna Napiorkowska
10.12.2020- 10.01.2021

ENG

“The soul and the biological body: both provide the energy needed to create. “
Andrzej Fogtt
Monkey on the Tiger is a series of pastels by Polish contemporary painter, Andrzej Fogtt. In some cultures, the Monkey symbolizes cleverness. The Monkey (with a big ‘M’) is the ninth of the 12 animals in the Chinese zodiac. Tiger symbolism is most commonly associated with strength and courage, as well as determination and independence. The artist proposes a creative reflection with an anthropomorphic focus on animals.

ANDRZEJ FOGTT (born in 1950) graduated in 1974 from the PWSSP in Poznan (Poland). He studied in the atelier of prof. Zdzislaw Kepinski and prof. Magdalena Abakanowicz.
Initially, his art was considered to represent so-called “New Figuration”, but later, he developed his own individual artistic language. His paintings are covered with colourful expressive spots and create an illusion of three-dimensional space. In 1984, Fogtt won the Grand Prix at the Festival of Polish Contemporary Painting in Szczecin.  The same year, he presented his paintings at the Biennale of Venice. In 1989, he created a remarkable project entitled “Tower of European unity”, to become a world centre of organizations dealing with humanitarian aid.

Presented cycles:

  • Monkey on the tiger
  • River – the movement, the infinity
    A series of paintings with the Brda and Bug river reflect the concept of infinite.
    River – the movement, the infinity
  • Kuraszewo cycle
    A small village Kuraszewo are an important source of inspiration in the artistic pursuit of Andrzej Fogtt. It provides him calm and permits focus on nature: immense and eternal. The star-embedded night sky is a source of reflection on the order in the chaos.

PL
„Dusza i ciało biologiczne: oba zapewniają energię potrzebną do tworzenia”. Andrzej Fogtt

Małpa na tygrysie to cykl pasteli autorstwa Andrzeja Fogtta. We wschodnich kulturach Małpa symbolizuje spryt i mądrość. Małpa (z dużym „M”) jest dziewiątym z 12 zwierząt chińskiego zodiaku. Symbolika tygrysa najczęściej wiąże się z siłą i odwagą, a także determinacją i niezależnością. Artysta proponuje twórczą refleksję z antropomorficznym naciskiem na przedstawienie zwierząt w kulturze.

ANDRZEJ FOGTT (ur. 1950)
W 1974 ukończył poznańską PWSSP, na której studiował w pracowniach Z. Kępińskiego i M. Abakanowicz. Początkowo jego sztukę zaliczano do “nowej figuracji”, później jednak artysta stworzył swój indywidualny język malarski. W 1984 r zdobył Grand Prix na Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. Wtedy też reprezentował polską sztukę na Biennale w Wenecji. W 1989 stworzył projekt “Wieży Jedności Europejskiej”, mającej być światowym centrum organizacji zajmujących się pomocą humanitarną. W 2009 r. został odznaczony medalem Gloria Artis.
Brał udział w licznych wystawach m.in.: laureat VIII Festiwalu Sztuki w Zachęcie w 1979r., brał udział w wystawach Polską Sztukę Współczesną w Londynie w 1987r., w Maneżu w Moskwie1987r., w Berlinie, w Arras we Francji 2007r, Polskiej Sztuki XX Wieku w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w 1989r. Prezentował prace w licznych wystawach indywidualnych m.in. w Narodowej Galerii Sztuki “Zachęta”.
Prace w zbiorach:
Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Pradze, Muzeum Puszkina w Moskwie, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Środkowego Nadodrza w Świdnicy, Muzeum Okręgowego w Radomiu, Muzeum Etnograficznego w Chojnicach, Muzeum w Bielsku Białej, Pinakoteki w Szczecinie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, BWA w Warszawie, Teatru Studio w Warszawie, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Instytutu Polskiego w Paryżu.

Zaprezentowane cykle

  • Małpa na tygrysie
  • Rzeka – ruch, nieskończoność:  Cykl obrazów przedstawiających Brdę i Bug jest odzwierciedleniem koncepcji nieskończoności.
  • Cykl Kuraszewo: Niewielka wieś Kuraszewo jest ważnym źródłem inspiracji w poszukiwaniach artystycznych Andrzeja Fogtta. Zapewnia mu spokój i pozwala skupić się na naturze: ogromnej i wiecznej. Gwiaździste nocne niebo jest źródłem refleksji na temat porządku panującego w chaosie.

ZOBACZ WYSTAWĘ:

Artsy Viewing Room, Nowy Jork

DOSTĘPNE PRACE:

www.tylkosztuka.pl

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej