Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zaprasza na wirtualną wystawę Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2020.

W tym roku 9 wydziałów warszawskiej ASP zaprezentuje 29 najlepszych dyplomów zrealizowanych przez 31 absolwentek i absolwentów.

Laureatką Nagrody Coming Out – Najlepsze Dyplomy ASP została Anna Rutkowska, absolwentka Wydział Malarstwa ASP w Warszawie za pracę dyplomową Prodom.

Prodom – dyplom

Sztuka poza polem sztuki® – aneks

Prodrom oznacza zapowiedź katastrofy. Prace inspirowane są narzędziami rolniczymi i maszynami tortur. Powtarzający się motyw wnętrz nawiązuje do przymusowej izolacji związanej z epidemią korona wirusa.

Aneks składa się z dwóch filmów z okresu kwarantanny, Okno i Schody oraz wideo Inwazja.

Prof. Jarosław Modzelewski, promotor dyplomu:

Likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR) była błędem, a już na pewno błędny był sposób jej przeprowadzenia. Źle potraktowano ludzi, przestrzeń i ziemię.

Twórczość Anny Rutkowskiej mieści się w tej triadzie. Trudno oczywiście uważać Jej pracę za próbę odkupienia błędów tak zwanej „transformacji”, ale intelektualny i biologiczny aspekt Jej wysiłku pozwala przypomnieć sobie, że gdzieś mieszkamy i coś jemy, i żyjemy….

Dr hab. Jan Mioduszewski, prof. Uczelni, promotor aneksu:

Anka Rutkowska studiując na Wydziale Malarstwa, zajęła się performansem. Jej kolejne akcje zapamiętałem jako odważne i żywiołowe. Na zainteresowanie tym rodzajem ekspresji wpłynęły zarówno dyskusje w naszej Pracowni, jak i spotkania z profesorami gościnnymi na Wydziale Malarstwa: Anetą Grzeszykowską, Oskarem Dawickim i Piotrem Janasem. Anna stale wykorzystuje siebie i tak pracowała właściwie przez cały czas odkąd się znamy.

Cały dyplom i prezentacja pozostałych prac na http://www.comingout.waw.pl

Prezentowani artyści:

Wydział Malarstwa:

Łukasz Malinowski / Anna Rutkowska / Kaja Wielowiejska / Olga Zaremba

Wydział Rzeźby:

Stanisław Babik / Angelika Koper / Anna Kowalczyk

Wydział Grafiki:

Joanna Jaworska / Anna Mazgaj / Tomasz Stelmaski / Agnieszka Sztejerwald / Monika Trypuz

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki:

Zdzisław Dębski / Monika Dzik / Justyna Kajda / Joanna Pasieka

Wydział Architektury Wnętrz:

Maria Drągowska / Anna Patronowicz & Alicja Skowrońska / Matylda Polak / Agnieszka Śmiarowska

Wydział Wzornictwa:

Kamila Cembor / Marlena Norowska / Katarzyna Chadia Przytula

Wydział Sztuki Mediów:

Agata Chodera / Nadia Markiewicz / Agata Przygodzka

Wydział Scenografii:

Maciej Czuchryta & Marta Wieczorek / Oliwia Waligóra

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną:

Weronika Orłowska

Kurator wystawy: prof. Paweł Nowak

EKSPOZYCJA BEDZIE DOSTĘPNA TYLKO WIRTUALNIE NA: WWW.COMINGOUT.ASP.WAW.PL

Materiały organizatora: Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie