Malarstwo Klaudii Laty stawia sobie zadanie zjednoczenia widzialnego i niewidzialnego. Obrazy jednak, zgodnie z myślą z eseju Susan Sontag nie muszą mobilizować nas do znalezienia jak najwięcej treści. Znacznie istotniejsze jest to, by nauczyć się  więcej widzieć, słyszeć i ODCZUWAĆ.

Klaudia Lata.
(bez)ruch.
Wystawa malarstwa

Zapraszamy na wystawę malarstwa Klaudii Laty, której wernisaż odbędzie się w sobotę 20 lipca 2019 o godzinie 19:00 w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej przy Mont des Arts 8 w Brukseli.

KLAUDIA LATA (ur. 1993 r.)
Absolwentka malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom w 2017 r. w pracowni prof. Ireneusza Walczaka. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016/17); Stypendium Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (2016/17, 2015/16, 2014/15).
Laureatka licznych nagród. W 2017 roku dyplom Laty p.t. Re-Sublimacja prezentowany był na wystawie Najlepsze Dyplomy ASP w Zbrojowni Sztuki w Gdańsku.

Klaudia Lata o swoim malarstwie:

Stoimy na granicy przedstawienia. Poprzez najbardziej zbliżone do abstrakcji (oderwania się od
pojęcia) działanie plastyczne – pierwotne i nieprzekładalne na „inny język” staram się stworzyć
namiastkę przestrzeni umożliwiającej kontemplację wnętrza i zewnętrza jednocześnie. Staram
się sprowokować sytuację zjednoczenia z obrazem. Nie jest ważny obraz, nie jest ważny autor,
ani miejsce – ważne jest doświadczanie/doświadczenie.
Co pozostaje w człowieku, gdy zapomni on, co przeczytał? – rozumienie kultury literacko-artystycznej
wg Ortegi y Gasseta ujęte w eseju S. Sontag „Jedna kultura i nowa wrażliwość”.
No właśnie. Tak naprawdę tym jednym zdaniem mogłabym zastąpić cały poniższy tekst.
W moim odczuciu poważnym problemem współczesności jest wszechobecny kategoryczny
dualizm wszystkiego. Najjaskrawiej widać to już na przykładzie chrześcijańskiego podziału na
świętą duszę i brudne, niegodne ciało – co jest źródłem fiksacji i innych zaburzeń
osobowościowych. Podobne podziały funkcjonują w sztuce – najprostszy? Treść vs forma,
interpretacja vs percepcja. Tak samo jak my jesteśmy zarówno ciałem jak i duszą, jesteśmy
obdarzeni i intelektem i zmysłami, tak samo jak cierpimy i cieleśnie i na duszy tak forma i treść
sztuki tworzą całość. Ale nie chodzi o treść intelektualną, tautologiczne definicje definiujące
same siebie jednocześnie zabijające sens sztuki. Idea. Może właśnie z powodu językowego
problemu, nazewnictwa współczesna sztuka zaczyna przypominać referat naukowy… może to
właśnie powinna być IDEA zamiast suchej treści? Treść w powszechnym „referatowym”
rozumieniu może przekształcić dzieło sztuki w przedmiot użytkowy wpasowany w określony
schemat kategorii mentalnych. Idea pozostawia dzieło sztuki w bardziej nieokreślonej
przestrzeni, abstrakcyjnej, gdzie zamiast danych liczą się wartości. Kończąc tę wstępną myśl
konkluzją leciwego, ale nadal aktualnego eseju Susan Sontag: nasze zadanie wcale nie polega
na tym by odnaleźć w dziele sztuki jak najwięcej treści. Musimy się nauczyć więcej widzieć,
słyszeć i ODCZUWAĆ.

 

wystawa: 20 lipca- 5 września 2019

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
Mont des Arts 8 ( Kunstberg), Bruksela

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
Warszawa- Bruksela

Dostępne prace