SPASOWICZ

Katarzyna Napiórkowska
ma zaszczyt zaprosić
na wystawę

MAGDALENA SPASOWICZ
JUBILEUSZOWA WYSTAwA MALARSTWA

WYSTAWA ZWIĄZANA JEST
Z PRZYZNANIEM ARTYSTCE ODZNAKI HONOROWEJ
ZASŁUŻONY DLA MAZOWSZA
DECYZJĄ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Z RĄK PANA ADAMA STRUZIKA
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ORAZ
PANA LUDWIKA RAKOWSKIEGO
PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Wernisaż odbędzie się 15 listopada 2017 (środa)
o godz. 19.00

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
Świętokrzyska 32, Warszawa
www.napiorkowska.pl

WYSTAWA OBJĘTA PATRONATEM MEDIALNYM
www.artissimo.pl

„pejzaż, który mnie otacza zmienia się szybko, ale wokół pozostają jednak mazowieckie mgły i piękne chmury, które kocham…”
Magdalena Spasowicz

Magdalena Spasowicz ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie
na Wydziale Malarstwa u prof. Jana Cybisa oraz na wydziale grafiki u prof. Tadeusza Kulisiewicza, otrzymując dyplom w 1953 roku.

Od lat powojennych uczestniczyła w życiu artystycznym, współdziałając przy jego reaktywacji. Artystyczna droga połączyła ją z wybitnymi twórcami: prof. Janem Cybisem, prof. Aleksandrem Radziewiczem-Winnickim, Wandą Paklikowską- Winnicką. Prowadziła pracownię malarską przy Placu Zamkowym. Przez całe życie twórcze Artystka związana jest z Warszawą i Mazowszem.

Prace Artystki emanują autentyzmem i szczerością. Są to głównie pejzaże, martwe natury. Malarstwo to jest rezultatem poszukiwań i dogłębnego poznawania twórczości największych mistrzów światowych i polskich, od impresjonizmu po współczesność.

Cykl malarski Magdaleny Spasowicz “Pejzaże Mazowsza”, rozpoczęty w roku 1947 i kontynuowany do dzisiaj, stał się najważniejszym motywem w twórczości Artystki. Na obrazach ukazane są często weduty mazowieckich miast
i miejscowości: Warszawy, Bieniewic, Żelazowej Woli czy Brochowa.

Znaczenie Artystki docenił m.in. Związek Rektorów Szkół Wyższych w Polsce, przekazując w 2001 roku obraz p.t. ‘Mała Ojczyzna” Ojcu Świętemu,
Janowi Pawłowi II.

Magdalena Spasowicz w 2017 roku obchodzi 90-lecie, co zostało ukoronowane znaczącymi wystawami w Pałacu w Kozienicach oraz w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Prace Magdaleny Spasowicz znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego
w Warszawie i Wrocławiu, Muzeum Historycznego w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Polskiego w Chicago, Muzeum Watykańskiego oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Katarzyna Napiórkowska


Wybrane prace Magdaleny Spasowicz

Prace prezentowane są w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 32.

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
Świętokrzyska 32
Warszawa