Profesor Wiesław Szamborski  jest malarzem identyfikowanym z nurtem nowej figuracji. Po studiach w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych wystawiał często z Markiem Sapetto, z którym tworzyli nieformalny duet artystyczny.  Jak podkreślali – w malarstwie interesował ich “normalnie fakt”. Ta zakorzeniona w życiu i codzienności sztuka stanowiła przeciwieństwo obowiązujących wówczas trendów, które nakazywały rezygnować z figuratywności. Jak mówił sam artysta,
“Kiedy zaczynałem moje samodzielne życie artystyczne, wszechwładnie panował abstrakcjonizm. Malarstwo figuratywne, na którym ciążyły złe dokonania socrealizmu, było traktowane bardzo podejrzliwie. Z przekory wyłamywałem się z obowiązującego kanonu. Ale i ten powód nie wyczerpuje całej prawdy [o tym], dlaczego uprawiam malarstwo przedstawiające. Otóż, […] wierzę w posłannictwo sztuki, posłannictwo społeczne. A to najdosadniej realizuje się właśnie w malarstwie figuratywnym.”
WIESŁAW SZAMBORSKI (ur. 1941)
Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1966 roku. Profesor malarstwa w Akademii. Współpracował z Markiem Sapetto, z którym łączy go podobna maniera malarska. Zaliczany do nurtu realistycznego w malarstwie. Od lat 60-tych maluje figuralne kompozycje w ostrych, drapieżnych kolorach, będące zapisem codzienności, malarstwem publicystycznym. Swoje malarstwo prezentował między innymi w warszawskiej Zachęcie.

Zapraszamy do zapoznania się z pracami profesora Wiesława Szamborskiego w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej przy ul. Świętokrzyskiej 32 w Warszawie.

Dostępne prace

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
www.napiorkowska.pl