10708


SIEDMIU MŁODYCH MALARZY
NOC MUZEÓW

Sobota, 20 maja 2017 od godziny 20:00

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
Rynek Starego Miasta 19/21/21a
Warszawa

Wystawa trwać będzie do 2 czerwca 2017.

www.napiorkowska.pl

Współczesna młoda sztuka charakteryzuje się różnorodnością podejmowanych motywów, technik, inspiracji. Postawy artystyczne twórców współczesnych często klarują się wobec bogatej historii sztuki poprzednich pokoleń, tworzących w XX wieku. Malarzom naszych czasów trudno jest wymknąć się ze swoistej malarskiej intertekstualności, nawiązań, kontekstu, schedy poprzedniego wieku.

Rewolucja artystyczna, dokonana przez m.in. dadaistów i kubistów postąpiła nadzwyczaj dynamicznie, prowadząc do ogromnej liczby nowych nurtów artystycznych, jak również redefiniowania minionych. Współcześnie w Polsce tematy oraz wariacje abstrakcyjne powstają przy jednoczesnym, dość charakterystycznym dla pokolenia młodych artystów powrocie do malarstwa figuratywnego. Zabiegiem często stosowanym jest zestawianie postaci z uabstrakcyjnionym, uproszczonym lub zgeometryzowanym tłem, zabawa perspektywą i rytmem kompozycji.

Tendencja do zrzeszania się i jasnego klasyfikowania swej twórczości osłabła, a sztuka współczesna jest zdominowana chęcią wyrażania własnej indywidualności.

Michał Cygan ( ASP Katowice)
(finalista wystawy Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Polsce)

Hanna Gasiorowska ( ASP Gdańsk)

Grzegorz Klimek ( ASP Wrocław)

Mateusz Maliborski ( ASP Kraków)

Stannislav Matsilevitch ( ASP Łódź)

Alicja Pruchniewicz (ASP Wrocław)

Małgorzata Wojciechowska_Stepień ( ASP Łódź)


Wernisaż: Sobota, 20 maja 2017 od godziny 20:00
Wystawa trwać będzie do 2 czerwca 2017

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
Świętokrzyska 32
Warszawa

Zakup prac

www.napiorkowska.pl