Człowiek- to najważniejszy temat w twórczości Michała Bajsarowicza. Artysta skupia się w swoim malarstwie na ciele. Niemal jak w szkicu, delikatnym rysunkiem z nicości wydobywa kształty. Dosłowność i konkretność ciała, ludzka fizyczność w takim ujęciu skłania jednak raczej ku “dostrzeganiu” duchowości. To duchowość przewodzi; obrazy wiodą ku medytacji, ku uważności. Ślad zostawiony na płótnie- to świadectwo bytu, w jego fizycznym, ale i duchowym wymiarze.

Michał Bajsarowicz. Człowiek. Prace najnowsze.
Wernisaż: 17 czerwca 2019 o godzinie 19.00
Wystawa: 17-30 czerwca 2019

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
Warszawa, ul. Świętokrzyska 32

 

“Dostrzec więcej, usłyszeć siebie” – o malarstwie Michała Bajsarowicza

Człowiek- to najważniejszy temat w twórczości Michała Bajsarowicza. Artysta skupia się w swoim malarstwie na ciele. Niemal jak w szkicu, delikatnym rysunkiem z nicości wydobywa kształty. Dosłowność i konkretność ciała, ludzka fizyczność w takim ujęciu skłania jednak raczej ku “dostrzeganiu” duchowości. To duchowość przewodzi; obrazy wiodą ku medytacji, ku uważności. Ślad zostawiony na płótnie- to świadectwo bytu, w jego fizycznym, ale i duchowym wymiarze. Na obrazach, w dużych formatach, pojawiają się poruszone ciała; wyłaniający się z nieokreślonej przestrzeni rysunek w harmonii łączy to co duchowe, z tym co cielesne. Odnajdując tę jedność, Michał Bajsarowicz korzysta z rozwiązań malarskich, w których łączy kreskę – odpowiedzialną za narrację, za to, co rozpoznawalne- z kolorem, który buduje nastrój. Intensywność kreski ulega zmianom. Niekiedy staje się ona mocna, bardzo wyrazista. Prowadzona jest po powierzchni płótna lub papieru zdecydowanie. Jest rysą. Jest krzykiem. Czasem jednak staje się szeptem- jest miękka i delikatna, ledwie widzialna. Znacznie bardziej dyskretna, subtelna; jakby zdradzała także wahanie. Ujawnia się w tym obrazie człowieka naczelna cecha ludzkiej kondycji. To rozpięcie między pewnością a niewiedzą. Granica między bytem a niebytem. Tym, co realne i tym, co wyobrażone.
Ta forma malarska rozwijana przez artystę w sposób konsekwentny stawia przed widzem zadanie. Nie wystarczy bowiem objąć tych obrazów wzrokiem. Skłaniają one raczej do kontemplacji. Tak. Trzeba podejść bliżej. Potem oddalić się. Znów wrócić i zamknąć oczy, by spojrzawszy ponownie – zobaczyć inaczej.
Dostrzec więcej. Usłyszeć siebie.

dr Justyna Napiórkowska

Michał Bajsarowicz.
Człowiek. Prace najnowsze.
Wernisaż: 17 czerwca 2019 o godzinie 19.00
Wystawa: 17-30 czerwca 2019
Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
Warszawa, ul. Świętokrzyska 32

Dostępne prace