W dniu swoich 98 urodzin zmarł profesor Stanisław Fijałkowski, nestor polskiego malarstwa abstrakcyjnego, wieloletni profesor Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi.
Przestawiamy Państwu prace Profesora z kolekcji naszej Galerii.

STANISŁAW FIJAŁKOWSKI (1922- 2020)
Urodzony na Wołyniu. W latach 1944-45 przebywał na przymusowych robotach w Królewcu. W latach 1946-1951 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w pracowniach Władysława Strzemińskiego i Stefana Wegnera. Dyplom pod kierunkiem Ludwika Tyrowicza. W latach 1947-1993 pracował w łodzkiej PWSSP, w 1983 objął stanowisko profesora.
Stanisław Fijałkowski reprezentował Polskę na Biennale w Sao Paulo (1969) i na Biennale w Wenecji (1972). W roku 1977 wyróżniono go Nagrodą Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, a w 1990 został uhonorowany prestiżową Nagrodą im. Jana Cybisa.
Stanisław Fijałkowski jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON. W latach 1974-1979 był wiceprezesem Polskiego Komitetu AIAP (Association Internationale des Arts Plastiques). Należy do Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz do Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauki, Literatury i Sztuk Pięknych w Brukseli.

Gallery of Katarzyna Napiorkowska
Warsaw & Brussels