“Wyobraźnia rozrządza wszystkim; ona tworzy piękność, sprawiedliwość i szczęście, które jest wszystkim na świecie.”
Blaise Pascal

SARA JOT: malarstwo

WERNISAŻ: 30 stycznia 2020 o godzinie 19.00

WYSTAWA: do 13 lutego 2020 ( sur RV)

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
Mont des Arts 8 ( Kunstberg)
Bruksela

SARA JOT 
Ukończyła studia w Europejskiej Akademii Sztuk na Wydziale Projektowania Graficznego. Kształcona pod kierunkiem wielu wybitnych pedagogów i artystów (Franciszek Starowieyski, Barbara Szubińska, Antoni Fałat, Kiejstut Bereźnicki, Zbysław Maciejewski, Wiktor Zin, Maria Szyszkowska). Dyplom z wyróżnieniem w pracowni Juliana Pałki (wieloletniego rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, laureata nagrody za najlepszy plakat roku 1968 – otrzymanej wraz z Andy Warholem i Yusaku Kamakura) w 2000 roku. Aneks z malarstwa w pracowni Dariusza Mulackiego.

 

ENG

“Imagination disposes of everything; it creates beauty, justice, and happiness, which are everything in this world.”
Blaise Pascal

We kindly invite you to the Art Evening at the Katarzyna Napiorkowska Gallery in Brussels. It will take place on Thursday, 30.01.2020: at 7 pm.

SARA JOT:  paintings
OPENING: 30.1.2020 at 7 pm
EXHIBITION: until 13.02.2020 sur RV
Katarzyna Napiorkowska Gallery
Mont des Arts 8 ( Kunstberg)
Brussels 1000

SARA JOT
She graduated from the European Academy of Arts at the Faculty of Graphic Design. She studied under the guidance of several outstanding artists (Franciszek Starowieyski, Barbara Szubińska, Antoni Fałat, Kiejstut Bereźnicki, Zbysław Maciejewski, Wiktor Zin, Maria Szyszkowska). Diploma with distinction in the atelier of professor Julian Pałka (long-time rector of the Academy of Fine Arts in Warsaw, winner of the award for the best poster of 1968 – received together with Andy Warhol and Yusaku Kamakura) in 2000. Annex from painting in the studio of Dariusz Mulacki.

 

FR:

“L’imagination dispose de tout ; elle fait la beauté, la justice, et le bonheur, qui est le tout du monde.”
Blaise Pascal.

Nous avons le plaisir de vous inviter à la soirée d`art qui aura lieu jeudi, 30 janvier 2020 à 19.00

SARA JOT – la peinture
VERNISSAGE: 30.01.2020 à 19 heures
EXHIBITION: jusqu`au 13 février 2020
Galerie de Katarzyna Napiórkowska
Mont des Arts 8 ( Kunstberg)
Bruxelles 1000

SARA JOT
Elle a étudié à l’Académie Européenne des Arts dans la Faculté de la Graphique sous la direction de nombreux pédagogues et artistes éminents (Franciszek Starowieyski, Barbara Szubińska, Antoni Fałat, Kiejstut Bereźnicki, Zbysław Maciejewski, Wiktor Zin, Maria Szyszkowska). Diplôme avec distinction en 2000 dans l’atelier de professeur Julian Pałka, recteur de l’Académie des Beaux-Arts à Varsovie, lauréat du prix pour la meilleure affiche de 1968 – reçu ensemble avec Andy Warhol et Yusaku Kamakura. Annexe de la peinture dans l’atelier de Dariusz Mulacki.

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
Warszawa- Bruksela
www.napiorkowska.pl

 

DOSTĘPNE PRACE