Przestawiamy twórczość Pawła Orłowskiego, jednego z najbardziej oryginalnych i cenionych rzeźbiarzy polskich.

PAWEŁ ORŁOWSKI (ur. 1975)- artysta rzeźbiarz, doktor habilitowany nauk o sztuce, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Studiował na wydziale rzeźby ASP w Krakowie, w pracowni prof. Józefa Sękowskiego, oraz na UDK w Berlinie, w pracowni prof. Karlheinza Biederbicka. Pracę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie rozpoczął w 2000 roku. W roku 2008 obronił doktorat i w 2009 otrzymał stanowisko adiunkta. W 2018 roku nadany mu został stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych. Pełni funkcję kierownika Katedry Sztuk Wizualnych oraz prowadzi pracownię rzeźby na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Laureat nagród i wyróżnień polskich oraz międzynarodowych przeglądów sztuki. Brał udział w ponad 50 projektach artystycznych, wystawach i sympozjach, wielokrotnie w Polsce, w Europie i na Świecie (m.in. Stanach Zjednoczonych i Kanadzie).

Zapytaj o wszystkie dostępne prace

Prace dostępne online