PROF. SŁAWOMIR KUSZCZAK

WYSTAWA MALARSTWA
GALERIA SZTUKI KATARZYNY NAPIÓRKOWSKIEJ W BRUKSELI

Profesor Sławomir Kuszczak jest wykładowcą Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Prowadził wykłady z malarstwa także w Lubljanie, Cluj-Napoka oraz w Pradze.

W swoich pracach artysta koncentruje się na teorii i naturze malarstwa jako takiego; mnogości dróg poznania, subiektywnej oceny pracy oraz jej “obiektywnego” wydźwięku, którego poznanie jest inne dla każdego z odbiorców. Łącząc w swoich obrazach malarstwo figuratywne z abstrakcją oraz koncentrując się na zagadnieniach malarstwa takich jak relacje koloru, płasczyzny i perspektywy, Kuszczak kontynuuje poszukiwania malarskie obecne w historii sztuki od jej początków, jednocześnie zgłębiając współczesną problematykę związaną z rozwojem i zmianami w percepcji sztuki, wykorzystując w swych dziełach zdobycze psychologii, kinematografii i filozofii XX i XXI wieku.

Każdy malarz chce, by widz koncentrował się na jego pracach. Nie tylko na nie popatrzył, ale by je zobaczył. Warto o to zabiegać w czasach, w których nieustannie jesteśmy przez media atakowani wszelkiego rodzaju dwuwymiarowymi przedstawieniami.
– prof. S. Kuszczak

SŁAWOMIR KUSZCZAK (ur. 1966 r.)
Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (malarstwo) i Akademii Sztuk Pięknych w Lublanie (grafika). Dyplom z malarstwa, z wyróżnieniem w pracowni profesora Jana Świtki. Od 1990 roku pracuje w PWSSP (później ASP) w Poznaniu. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Prowadził wykłady na Akademii Sztuk Pięknych w Lublanie (Słowenia), Akademii Sztuk Pięknych w Cluj-Napoka (Rumunia) i Akademii Architektury i Designu w Pradze. Odbył staże dydaktyczne w Hochschule der Künste w Berlinie i w Hochschule für Bildende Künste w Brunszwiku. Autorskie prace malarskie, rysunkowe i graficzne prezentował na kilkudziesięciu indywidualnych i zbiorowych wystawach w kraju i zagranicą.

SŁAWOMIR KUSZCZAK
MALARSTWO

Wystawa: do 06.05 2018 ( sur RV: 0495 71 89 88)

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
Mont des Arts 8
1000 Bruksela

telefoniczne umówienie wizyty: (+32) 495 718 988

 

 

Współpraca: Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie


WYSTAWA OBJĘTA PATRONATEM MEDIALNYM
www.artissimo.pl